Selecteer provincie

Openbare Basisschool De Boomgaard

Details

Adres
Elisabeth van Loonstraat 19
3271BB Mijnsheerenland
Zuid-Holland
Telefoonnummer
Website
-
e-mail
-
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld

Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

We zijn een openbare basisschool waar het kind vertrekpunt is: we stemmen ons aanbod zo goed mogelijk af op de individuele verschillen. We geven extra aandacht aan kinderen die dit nodig hebben, zowel bij een specifieke ondersteuningsvraag als in het geval van meer- en hoogbegaafde kinderen.
We geven ons onderwijs ontwikkelingsgericht, toekomstgericht en waardegericht vorm. We kijken verder dan alleen een goed resultaat bij (Cito)toetsen, we maken onze leerlingen wegwijs in de huidige moderne samenleving en bereiden ze voor op succesvol functioneren in de wereld van de toekomst. We staan dus nadrukkelijk voor een holistische benadering van de ontwikkeling van een kind.

Na de kleuterjaren en groep 3 maken de kinderen behalve van de gebruikelijke boeken, werkboeken en schriften ook gebruik van de Snappet, een tablet waarmee ieder kind toegang heeft tot les- en oefenmateriaal dat uitstekend aansluit bij de onderwijsbehoefte van elk kind. De Boomgaard heeft hierin naam gemaakt en door enkele jaren ervaring een afgewogen aanbod met de Snappet ingericht op het gebied van rekenen en taal.
Voor de wereldori├źntatievakken maken we gebruik van een uitdagend didactisch concept, WereldWijzer, gestoeld op onderzoekend en contextrijk leren, dat verderop in deze gids uitgebreider wordt toegelicht. Bij deze aanpak wordt kennisvergaring sterk integraal aangeboden met verwerving van een breed scala aan (levens)vaardigheden.

Onze pedagogische visie is ontleend aan het universele gedachtegoed van de Amerikaan Stephen Covey, schrijver van het boek The 7 habits of highly effective people. Centraal in de aanpak staan 7 gewoonten aan de hand waarvan we onze leerlingen helpen om eigentijdse (21-eeuwse) vaardigheden te ontwikkelen. Met deze life skills kunnen kinderen hun persoonlijke levensweg in eigen hand te nemen.

De Boomgaard is een EarlyBird school (keurmerk erkend door het Europees Platform). Van groep 1 t/m 8 wordt Engels aangeboden. We hebben een vakspecialist Engels die in alle groepen een programma verzorgt. Daarnaast integreren alle leerkrachten, die hierin extra zijn bekwaamd, aandacht voor de Engelse taal in hun weekprogramma.