Selecteer provincie

Openbare Basisschool Europaschool

Details

Adres
Dorpsstraat 6
4505AP Zuidzande
Zeeland
Telefoonnummer
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld

Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Met plezier samen leren
De Escaldascholen in de gemeente Sluis werken met elkaar samen. Goede contacten met ouders zijn onontbeerlijk binnen de schoolorganisaties. Deze coöperatieve opstelling strekt zich ook uit tot andere partners zoals maatschappelijke organisaties en verenigingen. Dit alles in het belang van de kinderen op onze basisscholen.

De wijze waarop kinderen onderwijs krijgen binnen onze Escaldascholen draagt bij aan de versterking van het besef voor normen en waarden van de leerlingen, waarbij wij hen bewust maken van de waarde die ieders overtuiging heeft.

Escalda vindt het belangrijk dat de overgangen van peuterspeelzaal naar Escaldaschool en later naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk verlopen.

Nog meer dan voorheen is het onze opdracht onderwijs te geven dat aansluit bij ieders talenten, leerstijl, bagage en achtergrond (adaptief onderwijs).

Wij stellen de leerling centraal, dat betekent dat de Escaldascholen werken met flexibele onderwijsprogramma's en met moderne (en bewezen) onderwijsmethoden die aansluiten bij de talenten van ieder kind.

Ook van belang vinden wij dat leerlingen niet alleen met het hoofd leren maar ook ervaring opdoen in sport en spel en andere activiteiten.

Eén van de voorwaarden om leerlingen tot goede prestaties te brengen is het creëren van een veilig schoolklimaat. De Escaldascholen hebben een leer- en werkomgeving waarin leerlingen, personeel en ouders zich veilig voelen. Leerkrachten op de Escaldascholen stimuleren kinderen tot optimale prestaties.

Wij zijn er zeker van dat de wijze waarop de leerlingen op de Escaldascholen voorbereid worden op volwassenheid, een samenleving waarin kennis en respect en begrip voor de medemens een belangrijke rol spelen, succesvol is.

Escaldascholen waar 'met plezier samen leren' voorop staat.