Selecteer provincie

Studiecentrum Doorn 0343-420405ย inschrijven open

Details

Adres
Amersfoortseweg 50
3941EN Doorn
Utrecht
Telefoonnummer
e-mail
-
Beoordeling
Gemiddeld: 0
Aantal beoordelingen: 0
Jij beoordeelde Nog niet beoordeeld

Gegevens onjuist of niet volledig? Wijzig gegevens Bedrijfsgegevens verwijderen

Omschrijving

Huiswerkbegeleiding

De huiswerkbegeleiding begint met een intakegesprek met ouders/verzorgers en leerling op het studiecentrum. Dit gesprek kan al voor de aanmelding plaatsvinden. Inschrijving vindt in de regel plaats voor 5 dagen per week, maar kan ook plaatsvinden op parttimebasis indien hiervoor duidelijk aanwijsbare redenen zijn.

Examentraining

Leerlingen die in het examenjaar zitten hebben behoefte aan een regelmatige herhaling van de lesstof. Daarnaast is het maken van eindexamenopgaven van vorige jaargangen een goede oefening voor het centraal examen. Wij bieden de leerlingen die examentraining volgen de mogelijkheid hiertoe. Het pakket Examentraining geldt als een aanvullend pakket op het reguliere pakket huiswerkbegeleiding.

Brugklasbegeleiding

Uit onze jarenlange ervaring is gebleken dat voor veel leerlingen de overgang van de basisschool naar de brugklas erg groot is, en deze overgang vaak erg stroef verloopt. Veel leerlingen blijken grote moeite te hebben met het aanbrengen van de nodige structuur in hun schoolwerk.
Hoe plan ik mijn huiswerk?
Heeft het voor mij wel zin om vooruit te werken?
Hoe bereid ik het beste een repetitie voor?
Bovenstaande vragen blijven voor deze leerlingen vaak te lang onbeantwoord. Veelal wordt er, als blijkt dat de leerling er zelf niet meer uitkomt, professionele hulp ingeroepen, bijvoorbeeld in de vorm van huiswerkbegeleiding. Gezien het grootste gedeelte van het schooljaar dan reeds om is, en de resultaten tot dan toe matig zijn, blijkt de overgang naar de gewenste schoolrichting vaak niet meer mogelijk.

Huiswerkbegeleiding op afstand

Het pakket huiswerkbegeleiding op afstand is geschikt voor leerlingen die de discipline hebben om thuis te studeren, maar toch een steuntje in de rug nodig hebben. Leerlingen die bijvoorbeeld de dag voor een repetitie of schoolexamenweek er achter komen dat ze nog van alles moeten doen. Of werkstukken niet op tijd inleveren door een gebrek aan planning en structuur.

Bijlessen

Studiecentrum Doorn verzorgt bijlessen in alle vakken. De lessen worden gegeven in de avonduren (na 18.00 uur). Voor elk vak is er een vakdocent die de lessen verzorgt. De leerling kan zelf de afspraak maken met de docent over de datum en tijd wanneer hij of zij de lessen wil volgen.